Thursday, 11 August 2011

tafsir

Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.  Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).  Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.  (Al Muzzammil:8)